Meie missioon on aidata oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks.


Meie põhiväärtused:

- Kliendikesksus – lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest, kaasame teda teenuse osutamise igas etapis. Klient on üks meeskonnaliige.

- Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.

- Tulemuslikkus – oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise, mille tulemusena on klient tööturul aktiivsem.

- Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised, mida jagame oma klientidega igapäevatöös ja täiendkoolitustel.

- Avatus – oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.

- Hoolivus – hoolime oma klientidest. Hoolime üksteisest.


Meie visiooniks on pakkuda kvaliteetset ja kliendikeskset teenust.